Podziękowanie w związku z epidemią COVID-19

Link


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2018

Link


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2017

str1

str2

str3


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2016

str1

str2

str3


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2015

str1

str2

str3


Schemat 2015

Link


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 20/49/2015

Link


Statut Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołynie

Link


Decyzja z dnia 10-11-1986

Link


Decyzja z dnia 14-05-1997

Link


Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 26-04-2000

Link


Decyzja GN.VI- 7215/297/2000

Strona 1

Strona 2


Decyzja GN-70021/3/2006 z dnia 01-12-2008

Strona 1

Strona 2


Decyzja Wojewody podkarpackiego S.II-9013/1/08 z dnia 28.04.2008

Strona 1

Strona 2