Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2020


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2020


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2019


Obecnie brak zamówień do 30 tys. euro


Marta GondekRegulamin udzielania zamówień publicznych realizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych.


Sprawozdanie bilansowe za 2020 rok


Ogłoszenie i dokumenty dot. konkursu na stanowisko urzędnicze.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z dnia 08-12-2020

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 09-12-2020


Ogłoszenie z SIWZ i załącznikami z dnia 10-11-2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-11-2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02-12-2020

Zawiadomienie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 6 – artykuły ogólnospożywcze z dnia 17-12-2020
Podziękowanie w związku z epidemią COVID-19

Link


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2018

Link


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2017

str1

str2

str3


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2016

str1

str2

str3


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2015

str1

str2

str3


Schemat 2015

Link


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 20/49/2015

Link


Statut Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołynie

Link


Decyzja z dnia 10-11-1986

Link


Decyzja z dnia 14-05-1997

Link


Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 26-04-2000

Link


Decyzja GN.VI- 7215/297/2000

Strona 1

Strona 2


Decyzja GN-70021/3/2006 z dnia 01-12-2008

Strona 1

Strona 2


Decyzja Wojewody podkarpackiego S.II-9013/1/08 z dnia 28.04.2008

Strona 1

Strona 2


Skip to content