Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicacj-Mołyniach nawiąże współpracę z psychologiem na  2022 rok – więcej informacji pod numerem 17 242 09 41 wew 49 lub osobiście w biuro pok. 23


Ogłoszenie i dokumenty dot. konkursu na stanowisko urzędnicze.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z dnia 08-12-2020

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 09-12-2020


Ogłoszenie z SIWZ i załącznikami z dnia 10-11-2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-11-2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02-12-2020

Zawiadomienie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 6 – artykuły ogólnospożywcze z dnia 17-12-2020


Skip to content