Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Sukcesywnej dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach

Korekta Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.06.2024


Informacja z otwarcia kopert dot. Sukcesywnej dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach


Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach


Sprawozdania finansowe za rok 2023


Informacja z przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany okien dachowych drewnianych i montaż nowych okien dachowych, budynek „B” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach „


Zapytanie ofertowe na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany okien dachowych drewnianych i montaż nowych okien dachowych, budynek „B” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach „


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach”


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach”.


Wezwanie do odbioru depozytu z dnia 15 listopada 2023 – Maria Mucha


Postępowanie: 2023/BZP/00494734/01 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach


Zapytanie ofertowe dot. zakupu odzieży BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Informacja o wynikach postępowania dot. „Sukcesywnej dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach”


Informacja z przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zakup i dostawę pieluchomajtek, wkładek anatomicznych SENI dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach”


Informacja z przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego „Zakup i dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach -Mołyniach.”


Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawę pieluchomajtek, wkładek anatomicznych SENI dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach.Oferta pracy młodszy opiekun w DPS Piskorowice-Mołynie.


„Zakup i dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach.”


Postępowanie: 2023/BZP00047726/01/P Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Sprawozdanie bilansowe za 2022 rok


Wezwanie do odbioru depozytu z dnia 27 marca 2023 – Danuta Frącz


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023


Ogłoszenie naboru na stanowisko psychologa


Informacja z przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na „Zakup i montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach- Mołyniach”


Zapytanie ofertowe „Zakup i montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach”


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego w zapytaniu pn: „Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach”


Rozstrzygnięcie ofert do zapytania: „Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach


Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Zapytanie ofertowe: „Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach


„Zakup odzieży BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach- Mołyniach”.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania pn.: „Wymiana okien drewnianych i montaż nowych okien PCV budynek A” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach


Zapytanie ofertowe – Wymiana okien drewnianych i montaż nowych okien PCV budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Informacja z przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn: „Malowanie kopuły dachu oraz rynny kopuły budynek A w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach”


Zapytanie ofertowe dot. Malowania kopuły dachu oraz rynny kopuły budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach

Zapytanie ofertowe strona 1
Zapytanie ofertowe strona 2
Załączniki.docx


Sprawozdanie bilansowe za 2021 rok


Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach nawiąże współpracę z technikiem fizjoterapii – więcej informacji pod numerem 17 242 09 41 wew 49 lub osobiście w biurze pok. 23


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021


Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicacj-Mołyniach nawiąże współpracę z psychologiem na  2022 rok – więcej informacji pod numerem 17 242 09 41 wew 49 lub osobiście w biuro pok. 23


AG.II.3302-407/21 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-MołyniachPlan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2020


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2020


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2019


Obecnie brak zamówień do 30 tys. euro


Marta GondekRegulamin udzielania zamówień publicznych realizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych.


Sprawozdanie bilansowe za 2020 rok


Ogłoszenie i dokumenty dot. konkursu na stanowisko urzędnicze.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z dnia 08-12-2020

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 09-12-2020


Ogłoszenie z SIWZ i załącznikami z dnia 10-11-2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-11-2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02-12-2020

Zawiadomienie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 6 – artykuły ogólnospożywcze z dnia 17-12-2020
Podziękowanie w związku z epidemią COVID-19

Link


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2018

Link


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2017

str1

str2

str3


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2016

str1

str2

str3


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w DPS w Piskorowicach – Mołyniach za rok 2015

str1

str2

str3


Schemat 2015

Link


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 20/49/2015

Link


Statut Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołynie

Link


Decyzja z dnia 10-11-1986

Link


Decyzja z dnia 14-05-1997

Link


Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 26-04-2000

Link


Decyzja GN.VI- 7215/297/2000

Strona 1

Strona 2


Decyzja GN-70021/3/2006 z dnia 01-12-2008

Strona 1

Strona 2


Decyzja Wojewody podkarpackiego S.II-9013/1/08 z dnia 28.04.2008

Strona 1

Strona 2


Skip to content