Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach”


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach”.


Postępowanie: 2023/BZP/00494734/01 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach


Informacja o wynikach postępowania dot. „Sukcesywnej dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach”


Informacja z przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego „Zakup i dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach -Mołyniach.”


Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawę pieluchomajtek, wkładek anatomicznych SENI dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach.


Oferta pracy młodszy opiekun w DPS Piskorowice-Mołynie.


„Zakup i dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach.”


Postępowanie: 2023/BZP00047726/01/P Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023


Ogłoszenie naboru na stanowisko psychologa


Informacja z przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na „Zakup i montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach- Mołyniach”


Zapytanie ofertowe „Zakup i montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach”


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego w zapytaniu pn: „Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach”


Rozstrzygnięcie ofert do zapytania: „Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach


Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Zapytanie ofertowe: „Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach


„Zakup odzieży BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach- Mołyniach”.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania pn.: „Wymiana okien drewnianych i montaż nowych okien PCV budynek A” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach


Zapytanie ofertowe – Wymiana okien drewnianych i montaż nowych okien PCV budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Informacja z przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn: „Malowanie kopuły dachu oraz rynny kopuły budynek A w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach”


Zapytanie ofertowe dot. Malowania kopuły dachu oraz rynny kopuły budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach

Zapytanie ofertowe strona 1
Zapytanie ofertowe strona 2
Załączniki.docx


Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach nawiąże współpracę z technikiem fizjoterapii – więcej informacji pod numerem 17 242 09 41 wew 49 lub osobiście w biurze pok. 23


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021


Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicacj-Mołyniach nawiąże współpracę z psychologiem na  2022 rok – więcej informacji pod numerem 17 242 09 41 wew 49 lub osobiście w biuro pok. 23


AG.II.3302-407/21 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-MołyniachPlan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021


Ogłoszenie i dokumenty dot. konkursu na stanowisko urzędnicze.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z dnia 08-12-2020

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 09-12-2020


Ogłoszenie z SIWZ i załącznikami z dnia 10-11-2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-11-2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02-12-2020

Zawiadomienie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 6 – artykuły ogólnospożywcze z dnia 17-12-2020


Skip to content