Informacja o wynikach postępowania dot. „Sukcesywnej dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach”


Oferta pracy młodszy opiekun w DPS Piskorowice-Mołynie.


Postępowanie: 2023/BZP00047726/01/P Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Ogłoszenie naboru na stanowisko psychologa


Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach nawiąże współpracę z technikiem fizjoterapii – więcej informacji pod numerem 17 242 09 41 wew 49 lub osobiście w biurze pok. 23


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021


Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicacj-Mołyniach nawiąże współpracę z psychologiem na  2022 rok – więcej informacji pod numerem 17 242 09 41 wew 49 lub osobiście w biuro pok. 23


AG.II.3302-407/21 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-MołyniachPlan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021


Ogłoszenie i dokumenty dot. konkursu na stanowisko urzędnicze.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z dnia 08-12-2020

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 09-12-2020


Ogłoszenie z SIWZ i załącznikami z dnia 10-11-2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19-11-2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02-12-2020

Zawiadomienie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 6 – artykuły ogólnospożywcze z dnia 17-12-2020


Skip to content