Informacja z przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zakup i dostawę pieluchomajtek, wkładek anatomicznych SENI dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach”


Informacja z przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego „Zakup i dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach -Mołyniach.”


Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawę pieluchomajtek, wkładek anatomicznych SENI dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach.


„Zakup i dostawa środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach.”


Informacja z przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na „Zakup i montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach- Mołyniach”


Zapytanie ofertowe „Zakup i montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach”


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego w zapytaniu pn: „Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach”


Rozstrzygnięcie ofert do zapytania: „Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach


Zapytanie ofertowe: „Zakup i montaż 3 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach – Mołyniach


„Zakup odzieży BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach- Mołyniach”.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania pn.: „Wymiana okien drewnianych i montaż nowych okien PCV budynek A” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach


Zapytanie ofertowe – Wymiana okien drewnianych i montaż nowych okien PCV budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach


Informacja z przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn: „Malowanie kopuły dachu oraz rynny kopuły budynek A w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach”


Zapytanie ofertowe dot. Malowania kopuły dachu oraz rynny kopuły budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach

Zapytanie ofertowe strona 1
Zapytanie ofertowe strona 2
Załączniki.docx


Regulamin udzielania zamówień publicznych realizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych.


Skip to content