Dyrekcja

Dyrektor

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Administrator – kierownik działu
Starszy referent
Referent
Starszy magazynier
Starszy konserwator – kierowca
Starszy elektryk (1/2 etatu)
2-ch robotników gospodarczych
Starszy dietetyk
Szef kuchni
3 – kucharki

Dział Finansowo – Księgowy

Główny księgowy
1-Księgowy

Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny

 Kierownik zespołu
5 – Starszych pielęgniarek
1 – Instruktor ds. kulturalno – oświatowych
1 – Starszy instruktor terapii zajęciowej
1 – Instruktor terapii zajęciowej
Fizioterapeuta
4 – Opiekunów kwalifikowanych
22 – Opiekunów

Stanowiska Samodzielne

 Główny specjalista pracy socjalnej
Starszy pracownik socjalny

Umowy Zlecenia

Kapelan
Informatyk obsługa BIP

Skip to content